Platí štát ASSR za to isté dva krát?

Predmetom licenčnej zmluvy medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a ASSR je udelenie licencie na použitie 40 samostatných programov s názvom „TEST MAGAZÍN“ v programovej štruktúre RTVS. Čítať ďalej Platí štát ASSR za to isté dva krát?