www.test-magazin.sk

Asociácia spotrebiteľov v Slovenskej republike

Asociácia spotrebiteľov Slovenska je neziskové občianske záujmové združenie, ktorého hlavným cieľom je ochrana práv a informovanie spotrebiteľov a to prostredníctvom týchto čínností:

  • informovanie o právach spotrebiteľov
  • odborné poradenstvo spotrebiteľom
  • spotrebiteľské porovnávacie testy produktov
  • vyvíjanie tlaku na poctivosť výroby a predaja
  • vynucovanie opatrení spotrebiteľskej politiky

Asociácia spotrebiteľov Slovenska v roku 2002 splnila podmienky členstva v organizácii spotrebiteľských časopisov a organizácií EU: International Consumer Research and Testing
a v decembri 2002 bola prijatá za riadneho člena tejto organizácie.

Asociácia spotrebiteľov Slovenska podľa informácii na svojom webe prispieva k:

  • obhajovaniu záujmov slovenských spotrebiteľov na úrovni tvorby plánov porovnávacích testov produktov v krajinách EU
  • informovaniu spotrebiteľov SR o výsledkoch medzinárodných spotrebiteľských porovnávacích testov
  • podpore exportu domácich výrobcov do členských krajín EU prostredníctvom zaradenia slovenských produktov do európskych spotrebiteľských testov

Asociácia spotrebiteľov Slovenska informuje spotrebiteľov prostredníctvom televíznej spotrebiteľskej relácie TEST magazín vysielanej RTVS.