Europoslankyne s mladými spotrebiteľmi v Starej Ľubovni

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už dvadsať rokov organizuje spotrebiteľskú súťaž žiakov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je zvýš spotrebiteľské vedomie žiakov, aby získali spotrebiteľskú gramotnosť potrebnú pre život v trhovej ekonomike. Čítať ďalej Europoslankyne s mladými spotrebiteľmi v Starej Ľubovni