Europoslankyne s mladými spotrebiteľmi v Starej Ľubovni

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už dvadsať rokov organizuje spotrebiteľskú súťaž žiakov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je zvýš spotrebiteľské vedomie žiakov, aby získali spotrebiteľskú gramotnosť potrebnú pre život v trhovej ekonomike. Čítať ďalej Europoslankyne s mladými spotrebiteľmi v Starej Ľubovni

Návrh novely zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MHSR

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia navrhuje poslancom Národnej rady Slovenskej republiky predložiť na rokovanie novelu zákona č. 71/2013 Z.z. poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Čítať ďalej Návrh novely zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MHSR

Dobrovoľnú dražbu vykonať iba so súhlasom súdu

Podľa predloženej novely zákona sa do § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka sa vkladá nová veta, ktorá zavádza pre záložných veriteľov, ktorí majú záložné právo k nehnuteľnosti, nová podmienka pre výkon záložného práva – a to mať pohľadávku, na základe ktorej záložné právo vykonávajú, judikovanú súdom. Čítať ďalej Dobrovoľnú dražbu vykonať iba so súhlasom súdu