Europoslankyne s mladými spotrebiteľmi v Starej Ľubovni

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už dvadsať rokov organizuje spotrebiteľskú súťaž žiakov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je zvýš spotrebiteľské vedomie žiakov, aby získali spotrebiteľskú gramotnosť potrebnú pre život v trhovej ekonomike.

Úlohou súťažiacich družstiev je vytvoriť redakčnú radu a pripraviť spotrebiteľský časopis, ktorého téma sa každoročne mení a odráža aktuálne problémy spotrebiteľov v trhovej ekonomike. Témou dvadsiateho ročníka sa stalo mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré má najmä škandinávskych krajinách dlhodobé tradície, ale na Slovensku sa iba začína udomácňovať.

Riešeniu reklamácií a vznikom spotrebiteľských sporov v trhovej ekonomike sa nedá zabrániť. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a mediácia prinášajú rýchlejšie a lacnejšie spôsoby ich riešení zároveň odbremeňujú preťažené slovenské súdy.

Do dvadsiateho ročníka súťaže sa prihlásilo 24 časopisov zo Slovenskej republiky a 34 časopisov z Českej republiky. Autori trinástich najlepších časopisov boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie do Červeného kláštora, kde sa 2. júna 2017 spolu so svojimi  pedagógmi zúčastnili workshopu na tému mediácie a diskutovali o  téme ďalšieho ročníka súťaže. Na druhý deň sa konalo  slávnostné vyhodnotenie dvadsiateho ročníka súťaže, na ktorom viťazné družstvá predstavili svoje časopisy a boli odmenení vecnými cenami.

Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnili dve poslankyne Európskeho parlamentu Oľga Sehnalová z Českej republiky a Monika Smolková zo Slovenskej republiky, ktoré prevzali záštitu nad organizáciou tejto medzinárodnej súťaže. Podujatie podporili osobnou účasťou Ľuboš Tomko,  primátor Mesta Stará Ľubovňa, Daniela Hubayová, štátna radkyňa z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zástupcovia viacerých občianskych združení na ochranu spotrebiteľov.

V závere slávnostného vyhodnotenia dvadsiateho ročníka bola vyhlásená téma 21. ročníka, ktorá sa bude niesť v znamení kvality výživy a vplyvov na spotrebiteľa.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska (A3S) vznikla v roku 1999 ako celoslovenská organizácia s regionálnou pôsobnosťou v jednotlivých slovenských mestách. Ako občianske združenie zastupuje spotrebiteľov, pomáha pri presadzovaní ich práv a záujmov a ovplyvňovaní spotrebiteľskej politiky na Slovensku a v Európskej únii.

Zapoj sa do diskusie

Napíšte svoju prezývku pod ktorou zverejníme váš komentár

Vašu emailovú adresu nebudeme zreverjňovať