Autori iniacitívy

Autormi iniciatívy sú spotrebiteľské organizácie poukazujúce na netranparentnosť pri prideľovaní dotácii, nekoncepčnosť ochrany slovenských spotrebiteľov a aburdity v platných právnych predpisoch.

Ochrana spotrebiteľov sa opiera o dobrovoľnícku činnosť organizácii, ktoré podporuje štát avšak sme presvedčení o tom, že za tieto peniaze neboli vynakladané účelne. Za roky rokúce v prospech spotrebiteľov štátom podporované organizácie nevykonali nič naviac.

Nebaví nás sústavné doťahovanie sa Ministerstvom hospodárstva SR na úkor nášho vlastného času, ktoré odmieta poskytovať informácie, ignoruje naše požiadavky a tým svojim spôsobom participuje na (ne)činnosti organizácii založených na ochranu našich spotrebiteľských práv.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska (A3S) vznikla v roku 1999 ako celoslovenská organizácia s regionálnou pôsobnosťou v jednotlivých slovenských mestách. Ako občianske združenie zastupuje spotrebiteľov, pomáha pri presadzovaní ich práv a záujmov a ovplyvňovaní spotrebiteľskej politiky na Slovensku a v Európskej únii.

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia

Sme jediná nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na ochranu práv i ekonomických záujmov spotrebiteľov s celoslovenskou pôsobnosťou. Zastupujeme spotrebiteľov v individuálnych a kolektívnych súdnych sporoch. Poukazujeme na problémy pri vymožiteľnosti spotrebiteľských práv, otvárame a riešime kauzy s celospoločenským dosahom.

Združenie občianskej sebaobrany

Združenie občianskej sebaobrany (ZOS) vzniklo v roku 2003 ako nástupnícka organizácia občianskej iniciatívy Nesloboda divákovho výberu (NDV), ktoré sa angažovalo za cenové vyrovnanie zákazníkov - spotrebiteľov s dodávateľom služby - prijmu signálu TV káblovým rozvodom. Združenie sa zameriava na monitorovanie problematiky a celkovej situácie v oblasti ochrany spotrebiteľa v SR ako zo strany štátnych inštitúcii, tak aj aktivity MSO, v čom je v porovnaní s inými krajinami EÚ veľmi špecifická situácia. Výsledkom monitoringu bude ucelený mediálny výstup.