Absurdity vo vyhodnotení projektu ZSS za rok 2016

Ukážku toho ako vecné vyhodnotenie projektu plateného zo štátneho rozpočtu nemá vyzerať nám poskytlo Združenie slovenských spotrebiteľov (ZSS).

Vecné vyhodnotenie projektu zverejnilo na svojej stránke Ministerstvo hospodárstva SR, ktorému sme následne po jeho zverejnení zaslali otázky uvedené na konci tohto článku.

Nebolo by nič zlé natom, že vecné vyhodnotenie projektu združenie dokázalo zhrnúť na dve A4-ky. Zarážajúce sú však ukazovale, ktoré tvrdí združenie vo svojom vyhodnotení. Sme toho názoru, že združenie, ktoré o sebe tvrdí, že gro pôsobnosti v rozsahu poskytnutej dotácie má v online prostredí (poradenstvo poskytuje na diaľku cez internet alebo telefón) je povinné viesť podrobnú evidenciu.

Kontaktné miesto VÚC Trnava/Piešťany zrealizovalo 1070 spotrebiteľských kontaktov, z toho je zachytených a spracovaných 806 kontaktov – z toho 65 % formou hotline, 27 % e-mailom, 6 % osobne, 2 % sociálne siete

V takom prípade, by sa vo vecnom vyhodnotení projektu plateného zo štátneho rozpočtu nemohlo objaviť to čo si napísalo Združenie slovenských spotrebiteľov. Stratiť dvestošesťdesiatštyri (264) občanov v evidencii je podľa nášho neospravedlniteľné. Takto spochybňuje akýkoľvek ukazovateľ uvedený vo vyhodnotení, tobôž ak sú tieto informácie uvedené v percentuálnom vyjadrení bez absolútnej čiselnej hodnoty. Čarovať s percentami sa združenie pokúša v celom vyhodnotení, ktoré doručilo Ministerstvu hospodárstva SR. To namiesto dôslednej kontroly udelilo Združeniu slovenských spotrebiteľov dotáciu vo výške 15 000 eur aj v roku 2017.

Kontaktné miesto VÚC Bratislava + Devínska Nová Ves zaznamenalo 503 zdokumentovaných spotrebiteľských kontaktov. Z tohto počtu bolo realizovaných 31 % cez sociálne siete, 26 % e-mailom, 25 % osobne, 16 % hotline a 2 % klasickou poštou.

Zďaleka však nie je koniec tejto hry s číslami. Dovolíme si tvrdiť fiktívnymi číslami. Združenie vo vecnom vyhodnotení projektu uvádza, že 31% z 503 evidovaných “kontaktov” so spotrebiteľmi prebiehalo prostredníctvom sociálnej siete. Oni sú na Facebooku? Bola prvá otázka, ktorá nám pri čítaní tejto správy nápadla a pustili sme sa do hľadania. Čudovali by ste sa, ale Facebook o Združení slovenských spotrebiteľov nechýruje. Tak možno Twitter alebo Google plus. No ani oni nie.

Ďalej v svojom vyhodnotení ZSS uvádza, že zaznamenáva mnoho takých kontaktov, kde spotrebiteľ po vyzvaní nedoručí dokumenty alebo sa obráti na niekoľko ďalších spotrebiteľských organizácii. Čo je svojim spôsobom pochopiteľné a to najmä vtedy, ak nedostanete odpoveď na svoj email od štátom plateného združenia počas jeho prevádzkových hodín okamžite. Ako liek pre odstránenie tohto neduhu, však združenie neprijíma opatrenia vo vlastných radoch akým by skrátenie reakčného času zaručene bolo ale navrhuje spoplatniť poradenstvo poskytované spotrebiteľom. To by v praxi znamenalo, že takto orientované poradenstvo občania nebudú využívať.

Združenie slovenských spotrebiteľov je “dinosaurus” v oblasti ochrany spotrebiteľov, ktorého roky pomerne štedro podporujeme my všetci z našich daní. Ako spotrebiteľ od takto etablovanej organizácie očakávam a celkom oprávnene hmatateľné výsledky nie iba výhovorky ako sa to nedá, alebo ako dlho trvajú mimosúdne dohody či ako sa predajcovia nechcú dohodnúť.

Z 82 sa podarilo úspešne dosiahnuť mimosúdne riešenie sporu v 24 prípadoch, 15 prípadov ešte nebolo ukončených.

Z vecného vyhodnotenia sa dozvedáme taktiež to, že poradňa združenia pre trnavský kraj oslovila 215 občanov s ponukou na mimosúdne riešenie sporu o ktoré zaslaním podkladov prejavilo záujem 82 občanov. Združenie zverejnilo iba informácie o úspešne ukončených a riešených prípadoch. Čo sa stalo s ostatnými 43 prípadmi sa ZSS nepochválilo.

Zapoj sa do diskusie

Napíšte svoju prezývku pod ktorou zverejníme váš komentár

Vašu emailovú adresu nebudeme zreverjňovať