Europoslankyne s mladými spotrebiteľmi v Starej Ľubovni

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už dvadsať rokov organizuje spotrebiteľskú súťaž žiakov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je zvýš spotrebiteľské vedomie žiakov, aby získali spotrebiteľskú gramotnosť potrebnú pre život v trhovej ekonomike. Čítať ďalej Europoslankyne s mladými spotrebiteľmi v Starej Ľubovni

Návrh novely zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MHSR

Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia navrhuje poslancom Národnej rady Slovenskej republiky predložiť na rokovanie novelu zákona č. 71/2013 Z.z. poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Čítať ďalej Návrh novely zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MHSR

Platí štát ASSR za to isté dva krát?

Predmetom licenčnej zmluvy medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a ASSR je udelenie licencie na použitie 40 samostatných programov s názvom „TEST MAGAZÍN“ v programovej štruktúre RTVS. Čítať ďalej Platí štát ASSR za to isté dva krát?

Dobrovoľnú dražbu vykonať iba so súhlasom súdu

Podľa predloženej novely zákona sa do § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka sa vkladá nová veta, ktorá zavádza pre záložných veriteľov, ktorí majú záložné právo k nehnuteľnosti, nová podmienka pre výkon záložného práva – a to mať pohľadávku, na základe ktorej záložné právo vykonávajú, judikovanú súdom. Čítať ďalej Dobrovoľnú dražbu vykonať iba so súhlasom súdu

Dátum: 05. 04. 2017, 11:53
Od: Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia
Komu: Ivana.Pavlovska@mhsr.sk
Predmet: Žiadosť o prešetrenie poradne Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) v Bratislave

Dňa 05. 04. 2017 o 10:12 kontaktoval telefonicky Spotrebiteľské Centrum n.o. občan s otázkou, kde sa v Bratislave nachádza poradňa pre spotrebiteľov.

Nakoľko dnes (streda) neposkytujeme osobne poradenstvo v BA bol odporučený na poradňu platenú z verejných zdrojov vrámci poskytnutej dotácie podľa zoznamu na www.mhsr.sk prevádzkovanú Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad údajne na ulici Gorkého 4 811 09 Bratislava (kancelária č. 610).

O 11.35 hod. volal občan opätovne – celkom napalený – nakoľko je údajne budova na Gorkého 4 v rekonštrukcii a nie je možné sa tam dostať.

Žiadam o vysvetlenie vzniknutej situácie a prípadne zverejnenie riadnej adresy – podrobnej inštrukcie kde sa občania môžu obracať na spotrebiteľské združenia platenie zo štátneho rozpočtu.

Vybavené dňa: 11.04.2017, 11:30
Od: Ivana.Pavlovska@mhsr.sk
Komu: Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia
Predmet: RE: Žiadosť o prešetrenie poradne Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) v Bratislave

ďakujeme za Váš podnet. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že jedno z kontaktných miest združenia, ktoré získalo dotáciu v rámci podpory poradenstva a mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v Bratislavskom kraji a Trnavskom kraji na rok 2017, sídli na adrese Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, nie Gorkého 4, ako bolo pôvodne uvedené na webovom sídle MH SR. Ide o omyl, ktorý sme vďaka Vášmu promptnému upozorneniu odstránili. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme. Aktuálne je už na webovom sídle MH SR uverejnený správny údaj.